ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

13.12.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07.10.2565

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน

23.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10.03.2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03