วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวอารยา พิลาภ นักวิชาการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวปิยานุช กิ่งวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือการจัดทำแดชบอร์ด (Dashboard) คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.30 น.ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี