วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสัตตบงกช นิลแสง
วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี