วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ บุปผาดา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายธวัชชัย แก้วดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้เเจงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม เวลา 17.30 น. ผ่านระบบ Zoom