คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.09.2564
1

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro - Industrial Community : OPOAI C) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หรือ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-244668 ต่อ 105

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.09.2564
3

ร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.09.2564
2

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22.04.2564

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองเสนอทางคุณภาพ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG แบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

29.04.2563

22.04.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG แบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02